Skip to the content

Stay Green

CSR - Politik For Samfundsansvar

Hos Kolding Hotel Apartments ønsker vi at tage ansvar for en bedre fremtid. Vi er også klar over, at vi alene ikke kan redde verden, men vi tror på, at vores små indsatser har en betydning i det større hele. Vi udvikler os hele tiden, og det gør samfundet omkring os også. Derfor må vi hele tiden stoppe op og kigge os omkring efter måder at tilpasse vores virksomhed til de udfordringer, vi ser. At arbejde med bæredygtighed er en kontinuerlig proces, hvor vi altid vil kunne udvikle os og blive bedre uden at gå på kompromis med gæstens oplevelse.

 

I vores arbejde med CSR-aktiviteter og strategier er vi inspireret af ”Triple Bottom Line”-modellen (også kaldet PPP). Teorien bag modellen er, at en virksomhed ikke kan klare sig på længere sigt ved udelukkende at fokusere på den økonomiske bundlinje. Virksomheder bør inkludere to andre aspekter, nemlig den medmenneskelige og miljømæssige vinkel. Vi arbejder derfor dagligt med flere bæredygtige tiltag, hvor følgende har fået særlig fokus:

Green Key

Green Key er et internationalt miljømærke, som gives til turistvirksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Vi bærer miljømærket med stolthed og lever op til samtlige miljøkriterier, der desuden kontrolleres af Green Key. Vi optimerer løbende ud fra miljøordningens anbefalinger og egne målsætninger i årlig grøn handlingsplan, med henblik på at reducere vores CO2-udledning.

 

Realiserede mål i 2023:

 • etablering af 3 stk. ladestandere til elbiler
 • udskiftet 27 stk. armaturer til LED belysning
 • nattesænkning og optimering af 3 stk. ventilationsenheder
 • 12 lejligheder har fået nye døre, vinduer og LED armaturer
 • reduceret varmeforbrug ved optimering af CTS system
Det Økologiske Spisemærke

Når du spiser vores morgenmad kan du nyde en overvejende økologisk sammensætning af råvarer.
Din morgenmad er nemlig certificeret med Det Økologiske Spisemærke i Bronze, som betyder at 30-60% af alt din mad er økologisk. 

Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis på virksomhedens økologiindsats på indkøbte føde- og drikkevarer.

Vi tror på at Det Økologiske Spisemærke er med til at sikre vores gæster en fantastisk smagsoplevelse samt kvalitet. Med denne milepæl vil vores næste mål nu være sølv-mærket på 60-90% i økologi.

 

 

Mad & Økologi

I vores morgenmadsbuffet kan vi tilbyde gæster og medarbejdere en sund start på dagen. Vi arbejder altid på at finde nye tiltag, som gør vores morgenmadsbuffet bedre. Det er for eksempel ved løbende at have en høj procentvis varer, som er i sæson, lokalt- eller nationalt producerede, samt at vi arbejder mod en højere andel af økologiske produkter. Vi har valgt at fokusere på økologi i vores morgenmadsprodukter, da det bidrager til at 1) beskytte natur og grundvand, 2) indeholder færre tilsætningsstoffer, 3) øger dyrevelfærd og 4) undgår i højere grad sprøjtemidler.

 

Vi er REFOOD certificerede, fordi vi kan se en fordel i at genanvende vores madspild til grøn energi. REFOOD er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og for genanvendelse. Medlemskab kræver, at vi udvælger tre madspildsreducerende initiativer. Vi går et skridt videre og har valgt at sætte fokus på 6 områder:

 1. Vi køber ind i forhold til antal morgenmadsgæster og har kun et meget lille lager af varer.
 2. Mængden i vores anretninger på vores morgenbuffet er minimeret for at undgå madspild
 3. Vores tallerkener og glas er mindre for at opfordre til, at man tager mindre mad ad gangen, og derfor undgår at smide rester ud.
 4. Vi opfordrer gæster til at indlevere det mad, de har til overs fra indkøb i lejligheden, som vi derefter donerer til Kolding Madhjælp
 5. Vi indtænker på at serverer lokale sæsonvarer
 6. Vores rester fra morgenmadsbuffeten genanvendes til grøn energi, næringsrig gødning og biodiesel.

 

Når vi donerer overskudsmad fra gæsterne til Kolding Madhjælp, støtter vi også et fællesskab af frivillige, der arbejder for at alle kan få mad på bordet. Organisationen modtager doneret mad og formidler det videre til mennesker med behov for det.

Affaldssortering

Vi affaldssorterer og opfordrer vores gæster til at gøre det samme i en af områdets to affaldsstationer. Både i lejlighederne og ved affaldsstationerne er der beskrivelser af, hvordan affaldet skal sorteres på engelsk og dansk samt med illustrationer. Har man farligt affald, elektronikaffald, elpærer, ødelagt glas og porcelæn, kan dette indleveres i receptionen, hvorefter det tekniske personale sørger for korrekt bortskaffelse.

I stedet for at smide ødelagte eller gamle møbler ud giver vi disse nyt liv som led i en cirkulær økonomi. Hvis det er muligt, forsøger vi først og fremmest at reparere møblet, eller på anden vis tilpasse det til et nyt formål i lejligheden. Kan møblet ikke længere bruges, sælger vi det videre eller donerer det, så andre kan få glæde af det.

Deleøkonomiske tiltag

Vores koncept omkring Lånekassen er en del af den deleøkonomiske tankegang, hvor vi ser fordelen i ikke at købe et eksemplar af alle produkter til hver lejlighed, men derimod give gæsterne mulighed for at komme og låne de genstande, som de har behov for. Det kan eksempelvis være piskeris eller træningsudstyr. På den måde undgår vi at købe mange varer, som måske ikke bliver anvendt så ofte. Vi tilføjer kontinuerligt ekstra ting til Lånekassen ud fra hvad gæsterne forespørger.

Vi stiller i hver lejlighed en stofpose til rådighed for vores gæster. Stofposen kan genbruges mange flere gange end plastikposer, og vi håber derfor, at vores gæster vil anvende denne frem for at købe plastikposer, hvis de skal handle under deres besøg hos os. Plastikposer er en stor belastning for dyreliv og miljø, hvorfor vi håber, mange gæster vil bidrage til at nedbringe brugen af plastikposer.

 

Digitale løsninger

Som led i vores målsætning om at mindske papirforbrug øger vi anvendelse af digitale løsninger både for medarbejdere og gæster. Dette ses eksempelvis i form af vores digitale gæstebog, hvor gæsterne online kan finde alle nødvendige informationer, som tidligere var i papirform. Gennem den digitale gæstebog findes praktiske informationer, mulighed for tilpasning af ophold, rabataftaler mm.

De tryksager, vi stadig vælger at have, udføres af FROM Grafisk, som tager miljømæssige hensyn. FROM Grafisk er blandt andet svanemærket, FSC® og CO2 neutral certificeret. Ved at vælge miljøoptimerede tryksager reduceres CO2 udledning samtidigt med, at truet regnskov og sjældne dyrearter beskyttes.

Vi undgår at printe kvitteringer, medmindre gæsten specifikt ønsker dette. Vi tilbyder også at sende kvitteringer via e-mail.

For medarbejdere benytter vi et online vagtplaneringssystem, Planday, samt rengøringssystemet Piccoline, som er digitale alternativer i forhold til at printe.

Administrationen forsøger kun at udskrive det mest nødvendige og arkiverer nu i digitale mapper frem for i ringbind. Når der printes anvendes papir med EU’s Ecolabel-mærke, som er en garanti for, at papiret er produceret med minimal mængde af kemikalier og vand.

 

Lejligheder

Vi benytter et eksternt selskab, De 5 Stjerner A/S, som løbende sørger for at reducere den miljømæssige belastning, som rengøring medfører. Mere end 90% af selskabets rengøringsmidler er miljømærkede med f.eks. Den Grønne Nøgle, Det Nordiske Svanemærke, og ligeledes bliver virksomhedens underleverandører bedt om at levere bæredygtige services. Under hensyntagen til rengøringens kvalitet anvender virksomheden altid de mest skånsomme kemikalier og rengøringsmidler. Derudover trænes medarbejdere i at reducere spild ved at anvende færre og doserede rengøringsprodukter.

Ved ophold under 1 uge gøres der rent ved afrejse, mens der ved længerevarende ophold gøres rent ugentligt. Dette gør vi for at mindske både strøm, vand og forbrug af rengøringsprodukter.

Berendsen Textil Service leverer og vasker sengelinned og håndklæder, som anvendes i hotellets lejligheder. Berendsen Textil Service er et svanemærket vaskeri, hvilket betyder garanti for et lavt forbrug af energi, vand og kemikalier, samt sikring af ordentlige kvalitets- og miljørigtige produkter. Derudover har Berendsen en Krone Smiley, hvilket vil sige, at virksomheden yder en særlig stor indsats for arbejdsmiljø, og at virksomheden har opnået et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat (blandt andet er de nomineret til CSR-prisen 2020).

Sengelinned i lejlighederne er tildelt sundhedsmærket Øko-tex, som er en garanti for, at indholdet af kemiske stoffer og tungmetaller i tekstilet er minimalt. Alle håndklæder er tildelt miljømærket Blomsten, som er en garanti for hensyn til miljø og sundhed i hele produktionsprocessen. Både sengelinned og håndklæder skiftes ugentligt ved længerevarende ophold, og ellers kun ved afrejse for at tage hensyn til miljøet.

I lejlighederne er alt sæbe og shampoo Svane-mærket, som sikrer, at produktionen har haft minimal miljømæssig påvirkning. Alle beholderne genopfyldes, når de er tomme fremfor at blive smidt ud.

Vand- og energiforbrug

Gennem jævnlig kontrol af både vand og varmeforbrug har vi konstant overblik over, hvordan vores forbrug udvikler sig. Det betyder, at vi hurtigt kan finde eventuelle fejl og dermed undgå store spild af vand eller energi. Det giver også mulighed for at måle effekten på vores bæredygtige tiltag.

Varme, alarm og udluftning af lejlighederne styres automatisk. Hvis der er ankomst i en lejlighed, vil varmen tænde inden gæsten ankommer. Skal lejligheden ikke benyttes, vil varmen blive på et fastsat lavere niveau

I alle lejlighederne findes der LED-pærer i stue og køkken.

Medarbejdere

Hos Kolding Hotel Apartments ønsker vi at skabe et godt arbejdsmiljø for vores ansatte. Alle besvarer og modtager en omfattende personprofil, som de får gennemgået personligt. I denne dialog tales om den gode kommunikation og samarbejde i forhold til kolleger og gæster.

Der afholdes årligt medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere. Det er et vigtigt redskab til at sikre faglig og personlig udvikling af medarbejdere og organisationen som helhed.

Hotellet har en stor andel studerende ansat, da vi ønsker at investere i fremtiden. Vi giver de studerende ansvar og frihed, så de har mulighed for at udvikle sig. Samtidigt inddrages de i høj grad i aftalte interesseområder, såsom marketing og miljø, alt efter hvad der giver bedst mening for den uddannelse de tager. Dette er givende for både de studerende, men også for os som virksomhed, da vi får ny viden og innovative løsninger på vores udfordringer.

Hotellet tager et socialt økonomisk ansvar ved at ansætte personer, hvor der skal tages særlige hensyn. Vi sikrer et godt arbejdsmiljø gennem omsorg, sikkerhedsforanstaltninger og god kommunikation.

I forbindelse med ansættelser tages ligestilling med i overvejelserne, hvorfor det altid er den bedste kandidat, der ansættes uafhængigt af køn, alder mm. Ligestillingen fortsætter under ansættelsen, hvor der ikke gøres forskel medarbejdere imellem.

Kolding Hotel Apartments overholder alle regler gældende omkring menneskerettigheder, arbejdsforhold og antikorruption. Vi samarbejder med vores brancheorganisation Horesta og har overenskomst med 3F.

Samarbejdspartnere og ydre miljø

Vi støtter både nærområdet samt de lokale iværksættere, der udvikler og sælger bæredygtige produkter. I vores lille hotel boutique fokuserer vi på salg af lokale og/eller økologiske varer. Vi forsøger så ofte som muligt at handle direkte gennem producenten for at støtte deres arbejde. Hermed bidrager vi også til at lokalområdet kan vækste. Vi ønsker en større gennemsigtighed i vores valg af leverandører, som udvælges på baggrund af erfaring, certificering og omdømme. Det gør vi for at undgå at støtte dårlige arbejdsforhold og lignende i vores netværk.

Mere plads til naturen i samarbejde med Naturfonden

Kraruplund-skoven mellem Varde og Grindsted er det 19. naturområde, som Naturfonden opkøber og beskytter i Danmark. Der er hårdt brug for mere plads til naturen og mere urørt skov. Den danske natur har været under pres i mange år. Vi skal vende udviklingen, så vores børn og børnebørn også kommer til at opleve en rig dansk natur. Det gør vi ved at sikre flere naturområder, hvor naturen kan trives for altid.

Købet af Kraruplunds 50 hektar eller ca. 70 fodboldbaner sjælden løvskov i Vestjylland, er muliggjort ved støtte fra 35 virksomheder heriblandt Kolding Hotel Apartments og 18.315 danskere. Skoven får nu fred og ro, så dyr og planter kan leve frit. Naturfonden og Varde Kommune vil fremover samarbejde om at få biodiversiteten til at blomstre i den gamle skov.

Vi er stolte af at have bidraget til mere urørt skov med eg, bøg og det sjældne lindetræ. Lind er vigtig for mange arter og kan blive 300 år gammelt. Det blomstrer og er et vigtigt nektartræ for mange insekter. I "vores" skov lever fugle som ravn, huldue, grønspætte og i bækken den smukke isfugl. En del af skoven er god skov, som har fået lov at passe sig selv i mange år. Andre steder kan naturen blive vildere, for eksempel ved at give plads til mere løvskov eller skovenge. Det fastlægges nærmere i en naturplan, som Varde Kommune og Naturfonden laver sammen.

Hvis du har lyst til at besøge skoven, kan du læse mere om den på Naturfondens hjemmeside
Alle kan opleve skoven året rundt. God fornøjelse!

Om Den Danske Naturfond
Naturfonden køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Vi skaber unikke naturoplevelser for alle og evigtvarende naturbeskyttelse. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond. Se naturområderne.